logo

  Floral Service for All Occasions
Flower Basket / กระเช้าดอกไม้
กระเช้ากุหลาบ

กระเช้าขนาดใหญ่
พิเศษ สีสรรสดใส
สำหรับเปิดบริษัท แสดงความยินดี

K 01
ราคา 3,500 บาท
กระเช้าเปิดกิจการ
กระเช้าขนาดใหญ่
พิเศษ สีแดง ชมพู
กุหลาบแดง ลิลลี่ชมพู
K 02
ราคา 4,500 บาท
กระเช้าสีชมพู
กระเช้าขนาดใหญ่
สีหวาน ชมพู บานเย็น
กุหลาบ ลิลลี่ คาร์เนชั่น
K 03
ราคา 3,200 บาท
กระเช้าลิลลี่
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีขาว ฟ้า
กุหลาบ ลิลลี่ ไฮเดนเยีย คาร์เนชั่น
K 04
ราคา 1,200 บาท
กระเช้าแสดงความยินดี
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีชมพู ม่วง
กุหลาบ คาร์เนชั่น สแตติส
K 05
ราคา 1,300 บาท
กระเช้าสุขุมวิท
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีขาว เขียว
คาร์เนชั่น กุหลาบ ลิลลี่
K 06
ราคา 1,400 บาท
กระเช้าสีหวาน
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีชมพู ขาว
คาร์เนชั่น กุหลาบ ลิลลี่
K 07
ราคา 1,800 บาท
กระเช้าดอกไม้ขาว
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีขาว สุภาพ หรูหรา
K 08
ราคา 1,700 บาท
กระเช้าดอกไม้
กระเช้าขนาดกลาง รอบด้าน สีขาว ชมพู ฟ้า
K 09
ราคา 1,600 บาท
กระเช้าสีขาว ฟ้า
กระเช้าขนาดกลาง สีขาว ฟ้า
ลิลลี่ กุหลาบ ไฮเดนเยีย
K 10
ราคา 1,800 บาท
กระเช้าดอกไม้ขาวแดง
กระเช้าขนาดใหญ่ สีขาว แดง
ลิลลี่ กุหลาบ คาร์เนชั่น
K 11
ราคา 2,000 บาท
กระเช้าหรู
กระเช้าขนาดใหญ่ รอบด้าน สีขาว แดง
กุหลาบ ลิลลี่
K 12
ราคา 2,500 บาท
Copyright @ 2002 Power by Beauty Gardens
FaceBook